TRV:06269

ID TRV:06269
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Ved signal 24 i forsignal for hovedsignal skal stasjonen kodes som en stasjon uten samtidighet.
Unntak: Ved relebaserte sikringsanlegg kan rep# benyttes som målpunkt i stedet for påfølgende hovedsignal.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1712 Endringsartikkel 232
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon