TRV:06278

ID TRV:06278
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Tilpasning: Kryssingsbarrieretiden bør kunne tilpasses i forbindelse med installasjon og kontroll.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 3098
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon