TRV:06286

ID TRV:06286
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Ulike toglendgder: Ved ulike stoppmønster på grunn av forskjellige toglengder kan inntil to kryssingsbarrierebalisegrupper utplasseres innenfor verdiene angitt i Tabell: Avstander for prosjektering av kryssingsbarrierebalisegruppe.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon