TRV:06291

ID TRV:06291
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Godkjenning: Utførelse av planlagte midlertidige hastighetsnedsettinger skal gjennomgå funksjonell godkjenning i følgende tilfeller:
  • Midlertidige hastighetsnedsettelser som må etableres i forbindelse med store bygge-/ endringsprosjekter
  • Midlertidige hastighetsnedsettelser som omfatter stasjoner med 3 spor eller mer
  • Midlertidige hastighetsnedsettelser hvor det blir en utfordring med hvordan det skal skiltes i forhold til kravene i TJN (dette kan eksempelvis gjelde på stasjoner hvor tog rutemessig snur, eller skal snu for en periode)
  • Andre tilfeller med stor ATC-kompleksitet, for eksempel ved grense mellom DATC og FATC
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 2230
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon