550 2019 Endringsartikkel 2230

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2230
Forslagsdato 18.01.2019
Forslagsstiller Safiye Dursun
Klassifisering Nytt krav
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 10 ATC
Avsnitt 6
Forslagstekst Det har vært uklarhet om når midlertidige hastighetsnedsettelser krever godkjenning fra TTG. Det ble lagt inn en presisering i høstrevisjonen i 2018, se endringsforslag 2059, men dette har generert flere spørsmål. Det foreslås derfor at det legges inn nye krav for å tydeliggjøre dette.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Hensikten med endringene er å tydeliggjøre hvilke midlertidige hastighetsnedsettelser som krever godkjenning fra TTG.

Dagens krav:

2.1 6.1 Generelt

a) Bestemmelsene nedenfor skal anvendes ved alle midlertidige hastighetsnedsettelser på strekninger med utbygd ATC dersom:

 1. Togframføringsforskriften krever bruk av baliser.
 2. det av andre grunner (arbeid ved spor etc.) er ønskelig med ATC–overvåking.

b) Alle installasjoner skal være helutrustede (EH/SEH eller BHT/SHT skal benyttes).

Unntak: Der hvor dette kravet kan føre til at ATC–installasjonen forsinkes, kan installasjonen være halvutrustet (bare ERH).

Dette gjelder

 1. når strekningen med midlertidig nedsatt kjørehastighet er kortere enn 400m, eller:
 2. i akutte tilfeller (se avsnitt akutte tilfeller).

c) Infrastruktureier skal administrere midlertidige hastighetsnedsettelser.

Se veiledning til kontrollhåndboka for Utførelse og kontroll ved midlertidige hastighetsnedsettelser.

Planlagte midlertidige hastighetsnedsettelser godkjennes av TTG.


Nytt forslag:

2.2 6.1 Generelt

a) Bestemmelsene nedenfor skal anvendes ved alle midlertidige hastighetsnedsettelser på strekninger med utbygd ATC dersom:

 1. togframføringsforskriften krever bruk av baliser.
 2. det av andre grunner (arbeid ved spor etc.) er ønskelig med ATC–overvåking.

b) Alle installasjoner skal være helutrustede (EH/SEH eller BHT/SHT skal benyttes).

Unntak: Der hvor dette kravet kan føre til at ATC–installasjonen forsinkes, kan installasjonen være halvutrustet (bare ERH).

Dette gjelder

 1. når strekningen med midlertidig nedsatt kjørehastighet er kortere enn 400m, eller:
 2. i akutte tilfeller (se avsnitt akutte tilfeller).

c) Infrastruktureier skal administrere midlertidige hastighetsnedsettelser.

Se veiledning til kontrollhåndboka for Utførelse og kontroll ved midlertidige hastighetsnedsettelser.

2.2.1 6.1.1 Godkjenning

a) Godkjenning: Utførelse av planlagte midlertidige hastighetsnedsettinger skal gjennomgå funksjonell godkjenning i følgende tilfeller:

 • Midlertidige hastighetsnedsettelser som må etableres i forbindelse med store bygge-/ endringsprosjekter
 • Midlertidige hastighetsnedsettelser som omfatter stasjoner med 3 spor eller mer.
 • Midlertidige hastighetsnedsettelser hvor det blir en utfordring med hvordan det skal skiltes i forhold til kravene i TJN (dette kan eksempelvis gjelde på stasjoner hvor tog rutemessig snur, eller skal snu for en periode)
 • Andre tilfeller med stor kompleksitet
Ved tvilstilfeller kan ansvarlig for funksjonell godkjenning kontaktes for å avklare behov for godkjenning.
Akutt oppståtte forhold, for eksempel solslyng, og andre spormessige forhold, krever ikke funksjonell godkjenning.
Midlertidige hastighetsnedsettelser som følge av planlagt arbeid (for eksempel skinnebytte) hvor nedsettelsens utstrekning endres i henhold til arbeidets fremdrift, krever normalt ikke funksjonell godkjenning.

b) Utførelse: Følgende dokumentasjon skal sendes inn til godkjenning:

 • En (eller flere) ATC kodetabell(er) for den midlertidige hastighetsnedsettelsen.
 • Dersom det finnes en skjematisk skiltplan for det aktuelle området, skal skiltene i forbindelse med den midlertidige hastighetsnedsettelsen tegnes inn med rødt og grønt på denne.
 • Dersom det ikke finnes en skjematisk skiltplan, skal Signal- og baliseplassering benyttes i forbindelse med dokumentasjonen av den midlertidige hastighetsnedsettelsen.
Dersom det ikke er hensiktsmessig å skrive ut hele tegningen, tar man en kopi (fortrinnsvis i A3 format) av det aktuelle området og påfører hvilke tegningsnummer og revisjon utsnittet er hentet fra.

2.3 R - pålitelighet

Ingen endring

2.4 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.5 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.6 S - sikkerhet

Endringen skal bidra korrekt nivå på kontroll/godkjenning for å forhindre feil i prosjekteringen. Feil i prosjekteringen kan gi økt risiko.

2.7 L - levetid og kapasitet

Ingen endring på levetid. Endringen skal bidra til korrekt nivå på kontroll/godkjenning for å forhindre feil i prosjekteringen. Uheldig prosjektering kan gi redusert kapasitet.

2.8 Ø - økonomi

Edringen skal bidra til korrekt nivå på kontroll/godkjenning. Korrekt ressursbruk antas å gi best økonomi.

2.9 K - klima og miljø

Ingen endring

2.10 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.11 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen skal gjøre det tydeligere hvilke midlertidige hastighetsnedsettelser som krever funksjonell godkjenning av prosjekteringen.

Forslaget er laget i samarbeid mellom TTG (Morten Rasch, Eva Hauknes), Infrastruktur Teknisk avdeling (Jan Erik Walaker); Infrastruktur (Jørn Brastad), TUI/TSA (Safiye Dursun).

Forslaget anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 28. jan. 2019 kl. 13:59 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 25. jan. 2019 kl. 12:05 (CET) OK--Magheg (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 09:27 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 24. jan. 2019 kl. 16:25 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 15:40 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --