TRV:06292

ID TRV:06292
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Utførelse: Følgende dokumentasjon skal sendes TTG for godkjenning til funksjonell.godkjenn@banenor.no
  • En (eller flere) ATC kodetabell(er) for den midlertidige hastighetsnedsettelsen.
  • Dersom det finnes en skjematisk skiltplan for det aktuelle området, skal skiltene i forbindelse med den midlertidige hastighetsnedsettelsen tegnes inn med rødt og grønt på denne.
  • Dersom det ikke finnes en skjematisk skiltplan, skal Signal- og baliseplassering benyttes i forbindelse med dokumentasjonen av den midlertidige hastighetsnedsettelsen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 2230
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon