TRV:06319

ID TRV:06319
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Hvis det er fall på strekningen, skal avstanden kodes BZ=0 og CX=14. BY og CY skal kodes i henhold til Tabell: B-avstand, mens CZ skal kodes i henhold til Tabell: Fall.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon