TRV:06328

ID TRV:06328
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Ved enhver endring av prosjektering/prosjekteringsforslag skal opprinnelig ID beholdes. En ID som tilhørte en slettet balisegruppe skal ikke gjenbrukes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 2206
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon