TRV:06332

ID TRV:06332
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) ATC-infrastrukturutrustningen skal ivareta sikkerhetskritisk funksjon SKF5:

ATC-infrastrukturutrustningen skal gi korrekt informasjon om hastighet og kjørebeskjeder til tog.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1170
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon