TRV:06334

ID TRV:06334
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) ATC-infrastrukturutrustningen skal ha kontroll på minimum følgende farer:
  • Feilaktig mindre restriktiv kjøretillatelse enn det som tilhørende forriglingsutrustning eller signal tilsier
  • Feilaktig informasjon om høyere tillatt kjørehastighet enn det som til enhver tid gjelder for strekningen
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1170
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon