TRV:06335

ID TRV:06335
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) En ATC-infrastrukturutrustning skal ha en tilgjengelighet A ≥ 99.99975 % for ett informasjonspunkt, det vil si en akkumulert utilgjengelighet UA ≤ 1,3 minutter pr. år.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1170
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon