TRV:06337

ID TRV:06337
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) En ATC-infrastrukturutrustning skal ha en gjennomsnittlig tid mellom feil - MTBF ≥ 100.000 timer for ett informasjonspunkt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1170
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon