TRV:06347

ID TRV:06347
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Det skal til enhver tid være tilgjengelig oppdatert operatørmanual for trafikkstyringsystem i operativ drift. Operatørmanualen skal inneholde komplett symbolbibliotek for systemet med forklaring av symbolenes dynamikk og deres betydning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1592
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon