TRV:06371

ID TRV:06371
Bok 552
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst a) Komponenter/systemer, nevnt i Vedlegg c, avsnitt 1.1, skal merkes og registreres slik at komponentene kan spores.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon