Signal/Vedlikehold/Generelle krav/Sporbarhet for komponenter/systemer

1 Sporbarhet

Dette vedlegget omfatter oversikt over komponenter innen signalanlegg det kreves sporbarhet for i henhold til Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser.

1.1 Sporbarhet fra produksjon/leverandør

Komponenter/systemer med sikkerhetsfunksjoner og som det må etableres reparasjons-/revisjonshistorie for, og en del utvalgte komponenter/systemer skal fra produsent/leverandør minimum merkes med:

 • Produsentens navn
 • Produksjonsår (evt. dato)
 • Komponenttype/nummer
 • Unike serienummer

Dette gjelder i alle fall:

 • Sikkerhetsreleer
 • Kretskort
 • Relesatser
 • Computer
 • Utdeler/stellteiler
 • Transformatorer
 • Reservestrømsaggregater
 • UPS

1.2 Sporbarhet for plassering

Komponenter med sikkerhetsfunksjoner og som det må etableres reparasjons-/revisjonshistorie for skal være registrert slik at det kan spores hvor i anlegget de er plassert:

 • Sikkerhetsreleer
 • Kretskort
 • Relesatser
 • Computer
 • Utdeler/stellteiler
 • Transformatorer
 • Reservestrømsaggregater
 • UPS
Registrering gjøres i BaneData for objekter som er definert der.