TRV:06373

ID TRV:06373
Bok 551
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Adgang til rom for teknisk utstyr til sikringsanlegg eller rom for utstyr i ekomnett skal bare gis til godkjent personale med tjenestelig behov definert av infrastruktureier.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at uvedkommende ikke skal ha tilgang til teknisk rom for utstyr til sikringsanlegg eller rom for utstyr i ekomnet.
Endringsartikler Endringsartikkel 3536
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Sikring mot uønsket inngrep - Generelt"