TRV:06411

ID TRV:06411
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Endring i, eller opprettelse av nye symbol i symbolbibliotek er å anse som del av systemer og komponenter som kan påvirke sikkerheten, eller er driftskritiske, se Godkjenning av tekniske komponenter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon