TRV:06412

ID TRV:06412
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Nye symboler skal utformes i samråd med eier av operativt regelverk og være underlagt funksjonell godkjenning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1592
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon