TRV:06426

ID TRV:06426
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c)Tunnelbildene skal gi en skjematisk fremstilling av tunnelen og sporgeometrien i denne, og utformes i henhold til veiledende mal i Vedlegg b: Tunnelbilder :
  • all km-merking skal stå på samme linje i bildene.
  • navn på tunneler og rømningsveier skal være i henhold til navngiving i beredskapsportalen.
  • Navn på rømningsvei skrives med navn først og type rømningsvei samt benevnes med UMT sone 32 koordinater
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon