TRV:06466

ID TRV:06466
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Indikering i områder skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise, se Tabell: Indikering i områder.

Utførelse: Indikering av område med kontaktledningsspenning frakoblet skal utføres etter reglene i IUP-00-A-52011.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 2932
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon