TRV:06468

ID TRV:06468
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Indikering av sporavsnitt skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise, se Tabell: Indikering av sporavsnitt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon