TRV:06473

ID TRV:06473
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Indikering av forsignal skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise, se Tabell: Indikering av forsignal.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1768
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon