TRV:06478

ID TRV:06478
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Indikering for fiktivt sluttpunkt skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise, se Tabell: Indikering av fiktivt sluttpunkt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon