TRV:06481

ID TRV:06481
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Indikering for veisikringsanlegg skal for storskjermbilde (S), oversiktsbilde (O) og detaljbilde (D) minimum vise, se Tabell: Indikering av veisikringsanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon