TRV:06634

ID TRV:06634
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) All kommunikasjon skal være i henhold til internasjonale standarder for grensesnitt og internasjonalt standardiserte protokoller. Se forøvrig Ekom/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Normer_og_standarder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon