TRV:06655

ID TRV:06655
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Følgende krav stilles til responstider for ordre i trafikkstyringssystemet, se Tabell: Responstid ordre.

Responstid 1: Fra en ordre iverksettes av operatøren til den sendes ut fra trafikkstyringssystemets sentralutrustning, og trafikkstyringssystemet igjen kan motta en ordre. I responstiden er det medregnet den tiden trafikkstyringssystemets sentralutrustningen bruker til behandling av ordren.

Responstid 2: Fra en ordre iverksettes av operatøren, til den sendes fra trafikkstyringssystemets grensesnitt mot forriglingsutrustning/RBC. I responstiden er det medregnet tiden trafikkstyringssystemets sentralutrustning bruker på å behandle ordren, tiden overføringen over transmisjonsnettet tar og den tiden understasjonen (dersom understasjon benyttes) bruker på å behandle ordren.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon