TRV:06681

ID TRV:06681
Bok 551
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Vekselstrømssporfelt - 95/105 Hz skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg a.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å hindre at det oppstår driftsforstyrrelser hvis store returstrømmer gjør at sporfelt som ikke er belagt av kjøretøy, feilaktig indikeres som belagt.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon