Signal/Bygging/Togdeteksjon/Vedlegg: Justeringsregler for vekselstrømsporfelt 95/105 Hz


1 Generelt

Her beskrives justering og kontroll av 95/105 Hz isolerte sporfelter:

 1. Enkeltisolert sporfelt for stasjon (Type 1)
 2. Enkeltisolert sporfelt for stasjon - ved store returstrømsforstyrrelser (Type 2)
 3. Dobbeltisolert sporfelt for stasjon og linjen (Type 3)
 4. Dobbeltisolert midtmatet sporfelt for linjen (Type 4).

Til kontrollen behøves:

 • Godkjent universalinstrument.
 • Godkjent fasevinkelmåler eller oscilloskop.
 • Kortslutningsmagnet (0, 0,1, 0,2 og 0,5 Ω).
 • Regulerbar kortslutningsmagnet.
 • Vanlig småverktøy.


2 Enkeltisolert sporfelt for stasjon (Type 1)

Enkeltisolert sporfelt (Type 1) er beregnet for bruk på stasjoner hvor det ikke er for store forstyrrelser fra banestrøm.

Figur 1: Enkeltisolert sporfelt for stasjon (Type 1)

2.1 Justering og kontroll

2.1.1 Tilførselskrets

Tabell 1: Tilførselskrets
Grenseverdi Måleskjema
1 Kontroller at tilførselskretsen er bygget opp som vist på figur 1.
2 Sporfeltets totale lengde fastsettes i henhold til kabelplan og sporisolering. Pkt. 1
3 Tilførselsspenningens innstillingsverdi E avleses i forhold til sporfeltets lengde i figur 2. Tilførselstransformatoren tilkobles det uttaket som er nærmest den avleste verdi.

MERK: Spenning må aldri overstige øvre grense.

Ref. fig. 2:

Innstillingsverdi

4 Mål tilførselspenning ET på tilførselstransformator. Ref. fig. 2:

øvre grense > ET > nedre grense

Pkt. 2.1
5 Kortslutt sporet ved tilførselsenden med en motstand på 0,5 Ω [1] og mål sporspenning UT. Fjern kortslutning i sporet. < 1,5 V Pkt. 2.2
6 Mål sporspenning UT og strøm iT. Pkt. 2.3

Pkt. 2.4

7 Kontroller motfase over isolerte skjøter.

(Ved nybygging og større endringer.)

[1]

2.1.2 Returkrets

Tabell 2: Returkrets
Grenseverdi Måleskjema
1 Kontroller at returkretsen er bygget opp som vist på figur 1.
2 Juster kabelmotstand RK slik at total motstand i returkrets blir 10 Ω. (Ved nybygging og ved endringer i kretsen.) 10 Ω
4 Mål sporspenning UR og strøm iR. Pkt. 3.1

Pkt. 3.2

5 Kortslutt sporet med en regulerbar motstand.

Juster motstandsverdien og kontroller at spenningen UR ≥ 1,5 V når sporfeltreleet faller.

> 1,5 V Pkt. 3.3
6 Kontroller motfase over isolerte skjøter.
7 Mål spenning Usporf. i releets sporfase. Pkt. 4.1
8 Mål strøm isporf. i releets sporfase. 200 mA < i < 500 mA Pkt. 4.2
Dersom strømmen isporf. < 250 mA bør forhold undersøkes.

Dersom strømmen isporf. > 500 mA (350 mA for rele type VT-1) bør spenning i sporfeltets tilførselskrets reduseres.

9 Mål spenning Ulok.f. i releets lokalfase. maks 170 V, gjelder VT-1 Pkt. 4.3
10 Mål fasevinkel mellom sporfase og lokalfase. 90° ± 30° Pkt. 4.4
Figur 2: Enkeltisolert sporfelter på stasjon, Type 1.

3 Enkeltisolert sporfelt på stasjon - ved store returstrømforstyrrelser (Type 2)

Enkeltisolert sporfelt (Type 2) er beregnet for bruk på stasjoner hvor det forekommer store forstyrrelser fra banestrøm.

Figur 3: Enkeltisolert sporfelt for stasjon - ved store returstrømsforstyrrelser (Type 2)

3.1 Justering og kontroll

3.1.1 Tilførselskrets

Tabell 3: Tilførselskrets
Grenseverdi Måleskjema
1 Kontroller at tilførselskretsen er bygget opp som vist på figur 3.
2 Sporfeltets totale lengde fastsettes i henhold til kabelplan og sporisolering. Pkt. 1
3 Tilførselsspenningens innstillingsverdi E avleses i forhold til sporfeltets lengde i figur 4.

Tilførselstransformator tilkobles det uttaket som er nærmest den avleste verdi.

MERK: Spenning må aldri overstige øvre grense.

Ref. fig. 4:

Innstillingsverdi

4 Mål tilførselspenning ET på tilførselstransformator. Ref. fig. 4:

øvre grense > ET > nedre grense

Pkt. 2.1
5 Kortslutt sporet ved tilførselsenden med en motstand på 0,5 Ω [1] og mål sporspenning UT. Fjern kortslutning i sporet. < 3 V Pkt. 2.2
6 Mål sporspenning UT og strøm iT. Pkt. 2.3

Pkt. 2.4

7 Kontroller motfase over isolerte skjøter (ved nybygging og større endringer).

3.1.2 Returkrets

Tabell 4: Returkrets
Grenseverdi Måleskjema
1 Kontroller at returkretsen er bygget opp som vist på figur 3.
2 Juster kabelmotstand RK slik at total motstand i returkrets blir 10 Ω (ved nybygging og ved endringer i kretsen). 10 Ω
4 Mål sporspenning UR og strøm iR. Pkt. 3.1

Pkt. 3.2

5 Kortslutt sporet med en regulerbar motstand.

Juster motstandsverdien og kontroller at spenningen UR ≥ 3 V når sporfeltreleet faller.

> 3 V Pkt. 3.3
6 Kontroller motfase over isolerte skjøter.
7 Mål spenning Usporf. i releets sporfase. Pkt. 4.1
8 Mål strøm isporf. i releets sporfase. 200 mA < i < 500 mA Pkt. 4.2
Dersom strømmen isporf. < 250 mA bør forhold undersøkes.

Dersom strømmen isporf. > 500 mA (350 mA for rele type VT-1) bør spenning i sporfeltets tilførselskrets reduseres.

9 Mål spenning Ulok.f. i releets lokalfase. maks 170 V, gjelder VT-1 Pkt. 4.3
10 Mål fasevinkel mellom sporfase og lokalfase. 90° ± 30° Pkt. 4.4
Figur 4: Enkeltisolert sporfelter på stasjon, Type 2

4 Dobbeltisolerte sporfelt for stasjon og linjen (Type 3)

Dobbeltisolert endematet sporfelt (Type 3) er beregnet for bruk på stasjoner og linjen.

Figur 5: Dobbeltisolert sporfelt for stasjon og linjen (Type 3)

4.1 Justering og kontroll

4.1.1 Tilførselskrets

Tabell 5: Tilførselskrets
Grenseverdi Måleskjema
1 Kontroller at tilførselskretsen er bygget opp som vist på figur 5.
2 Sporfeltets totale lengde fastsettes i henhold til kabelplan og sporisolering. Pkt. 1
3 Tilførselsspenningens innstillingsverdi E avleses i forhold til sporfeltets lengde i figur 6.

Tilførselstransformator tilkobles det uttaket som er nærmest den avleste verdi.

MERK: Spenning må aldri overstige øvre grense.

Ref. fig.6:

Innstillingsverdi

4 Mål tilførselspenning ET på tilførselstransformator. Ref. fig. 6:

øvre grense > ET > nedre grense

Pkt. 2.1
5 Kortslutt sporet ved tilførselsenden med en motstand på
 • 0,2 Ω for sporfelt på linjen
 • 0,5 Ω [1] for sporfelt på stasjonen

og mål sporspenning UT. Fjern kortslutning i sporet.

< 1,5 V Pkt. 2.2
6 Mål sporspenning UT og strøm iT. Pkt. 2.3

Pkt. 2.4

7 Kontroller motfase over isolerte skjøter (ved nybygging og større endringer).

4.1.2 Returkrets

Tabell 6: Returkrets
Grenseverdi Måleskjema
1 Kontroller at returkretsen er bygget opp som vist på figur 5.
2 Juster kabelmotstand RK slik at total motstand i returkrets blir 10 Ω (ved nybygging og ved endringer i kretsen). 10 Ω
4 Mål sporspenning UR og strøm iR. Pkt. 3.1

Pkt. 3.2

5 Kortslutt sporet med en regulerbar motstand.

Juster motstandsverdien og kontroller at spenningen UR ≥ 1,5 V når sporfeltreleet faller.

> 1,5 V Pkt. 3.3
6 Kontroller motfase over isolerte skjøter.
7 Mål spenning Usporf. i releets sporfase. Pkt. 4.1
8 Mål strøm isporf. i releets sporfase. 200 mA < i < 500 mA Pkt. 4.2
Dersom strømmen isporf. < 250 mA bør forhold undersøkes.

Dersom strømmen isporf. > 500 mA (350 mA for rele type VT-1) bør spenning i sporfeltets tilførselskrets reduseres.

9 Mål spenning Ulok.f. i releets lokalfase. maks 170 V, gjelder VT-1 rele Pkt. 4.3
10 Mål fasevinkel mellom sporfase og lokalfase. 90° ± 30° Pkt. 4.4
Figur 6: Dobbeltisolert endematet sporfelter, Type 3

5 Dobbeltisolert midtmatet sporfelt for linjen (Type 4)

Dobbeltisolert midtmatet sporfelt (Type 4) er beregnet for bruk på linjen.

Figur 7: Dobbeltisolert midtmatet sporfelt for linjen (Type 4)

5.1 Justering og kontroll

5.1.1 Tilførselskrets

Tabell 7: Tilførselskrets
Grenseverdi Måleskjema
1 Kontroller at tilførselskretsen er bygget opp som vist på figur 7.
2 Sporfeltets totale lengde fastsettes i henhold til kabelplan og sporisolering.

MERK: Dersom tilførselskretsen ikke er tilkoblet midt på sporfeltet benyttes lengden av den korteste delen av feltet multiplisert med 2.

Pkt. 1
3 Tilførselsspenningens innstillingsverdi E avleses i forhold til sporfeltets lengde i figur 8.

Tilførselstransformator tilkobles det uttaket som er nærmest den avleste verdi.

MERK: Spenning må aldri overstige øvre grense.

Ref. fig.8:

Innstillingsverdi

4 Mål tilførselspenning ET på tilførselstransformator. Ref. fig.8:

øvre grense > ET > nedre grense

Pkt. 2.1
5 Kortslutt sporet ved tilførselsenden med en motstand på 0,1 Ω og mål sporspenning UT. Fjern kortslutning i sporet. < 1,5 V Pkt. 2.2
6 Mål sporspenning UT og strøm iT. Pkt. 2.3

Pkt. 2.4

5.1.2 Returkrets

Tabell 8: Returkrets
Grenseverdi Måleskjema
1 Kontroller at returkretsen er bygget opp som vist på figur 7.
2 Juster kabelmotstand RK slik at total motstand i returkrets blir 10 Ω (ved nybygging og ved endringer i kretsen). 10 Ω
4 Mål sporspenning UR og strøm iR. Pkt. 3.1

Pkt. 3.2

5 Kortslutt sporet med en regulerbar motstand.

Juster motstandsverdien og kontroller at spenningen UR ≥ 1,5 V når sporfeltreleet faller.

> 1,5 V Pkt. 3.3
6 Kontroller motfase over isolerte skjøter.
7 Mål spenning Usporf. i releets sporfase. Pkt. 4.1
8 Mål strøm isporf. i releets sporfase. 200 mA < i < 500 mA Pkt. 4.2
Dersom strømmen isporf. < 250 mA bør forhold undersøkes.

Dersom strømmen isporf. > 500 mA (350 mA for rele type VT-1) bør spenning i sporfeltets tilførselskrets reduseres.

9 Mål spenning Ulok.f. i releets lokalfase. maks 170 V, gjelder VT-1 rele Pkt. 4.3
10 Mål fasevinkel mellom sporfase og lokalfase. 90° ± 30° Pkt. 4.4
Figur 8: Dobbeltisolert midtmatet sporfelt, Type 4.

6 Kontroll av motfase, fasevinkel og ballastmotstand

6.1 Kontroll av motfase

6.1.1 Kontroll av motfase ved måling

Ikke utarbeidet.

6.1.2 Kontroll av motfase ved kortslutning av isolert skjøt

Ikke utarbeidet.

6.2 Kontroll av fasevinkel

Ikke utarbeidet.

6.3 Kontroll av ballastmotstand

Ikke utarbeidet.

7 Måleskjema

Måleskjema finnes her.

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 0,2 Ω kan brukes hvis alle deler av sporfeltet trafikkeres av kjøretøy med minst 3 tonn aksellast med ikke mer enn 72 timer mellomrom. Motstandsverdien som er brukt skal føres på måleskjema.