TRV:06732

ID TRV:06732
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Indikeringer skal utføres som vist i Vicos operatørmanual med mindre dette krever større endringer i teknisk design av lokalt betjeningsanlegg. I så fall skal symbolene harmoniseres så langt råd med hvordan de er utformet i Vicos operatørmanual.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1592
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon