TRV:06844

ID TRV:06844
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Omformer skal levere spenning og frekvens som beskrevet i Tabell: Krav til spenning og frekvens for statisk omformer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon