TRV:06887

ID TRV:06887
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Strømforsyningen skal kunne levere spenning til lyssignal som skal vise blinklys med egenskap som beskrevet i Tabell: Strømlevering til lyssignal som skal vise blinklys.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon