TRV:06917

ID TRV:06917
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Spenningsforsyning til a-, b- og c-strøm skal gi tilstrekkelig spenning slik at releene på nabostasjon (blokkpost) opererer tilfredsstillende.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1782
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon