TRV:06918

ID TRV:06918
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Releene som mottar a- og b-strøm og c-strøm bør ved normal operasjon ha spenninger målt over relespolen (eller målt så nærme relespolen som praktisk mulig) som ligger minst 20% over påstemplet verdi (eller releets typeverdi) for tiltrekksverdi.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1782
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon