TRV:06924

ID TRV:06924
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Sporfelt skal vedlikeholdes i henhold til krav for togdeteksjon gitt i Signal/Vedlikehold/Togdeteksjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon