TRV:06929

ID TRV:06929
Bok 552
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Krav til isolasjonsmotstand for lyssignal inkludert stikkabel:


Isolasjonsmotstand mellom ledere innbyrdes i kabel og isolasjonsmotstand mot jordleder/skjerm skal være minst 1 MΩ.

Følgende tiltaksgrenser er definert for spenninger opp til 250 V, se Tabell: Krav til isolasjonsmotstand for lyssignal inkludert stikkabel.


Isolasjonsmåling mot jordleder kan sløyfes dersom anlegget er bygget for kontinuerlig isolasjonsovervåking.
Sikkerhetstagging av dette kravet gjelder for all hovedkabel. For stikkabel er dette vurdert i forhold til hvilke objekt stikkabelen er tilkoblet.
Rekkeklemme med skillekniv bør være montert før innbyrdes isolasjonsmåling av kabel gjennomføres.
Eventuelle ATC-kretskort må alltid koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt målespenning 500 V.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Krav følger av NEK 400. Tiltaksgrenser skal forhindre sikkerhetsfeil som følge av feil.
Endringsartikler Endringsartikkel 3409
Relatert krav
Opprettet
Referanse NEK 400
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon