TRV:07037

ID TRV:07037
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Detektert avsporet kjøretøy skal hindre kjøretillatelse:
  1. For videre kjøring for tog med detektert avsporet materiell.
  2. For kjøring som kan komme i konflikt med avsporet materiell på dobbeltsporet strekning.
  3. For kjøring som kan komme i konflikt med avsporet materiell i tilgrensende spor på stasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 2277
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon