TRV:07038

ID TRV:07038
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Detektor for avsporingsindikator skal plasseres minimum 1000 meter foran hovedsignal avsporingsindikatoren er satt i avhengighet til.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 2277
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon