TRV:07039

ID TRV:07039
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Avstanden fra der det oppnås sikt til hovedsignalet avsporingsindikatoren er satt i avhengighet til frem til farepunktet skal være minimum 800 meter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å sikre at et tog som kjører med tillatt kjørehastighet skal kunne rekke å stoppe før det når farepunktet ved en eventuell avsporing.
Endringsartikler Endringsartikkel 2277
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon