TRV:07530

ID TRV:07530
Bok 551
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) 50 kHz utløsningsfelt skal bygges og innjusteres som beskrevet i Signal/Bygging/Togdeteksjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon