TRV:07531

ID TRV:07531
Bok 551
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) 10/50 kHz utløsningsfelter skal bygges og innjusteres som beskrevet i kapittel Signal/Bygging/Togdeteksjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon