TRV:07552

ID TRV:07552
Bok 562
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Alarmer eller andre feilindikasjoner: Dersom det er brudd i samband som bærer av sikkerhetsrelatert kommunikasjon skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk i samsvar med tjenestenivået.(SLA)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 562_2023_Endringsartikkel_3521
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - " SDH (SYNCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY) - utfaset"

Hele SDH nettet er under utfasing - avsnitt beholdes inntil det ikke gjenstår noen vedlikeholdsbehov for 2-Mbit utstyr.