562 2023 Endringsartikkel 3521

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3521
Forslagsdato 10.01.2023
Forslagsstiller Arne Aas HL OlsenC
Klassifisering Kravendring
Bok 562 Tele, vedlikehold
Kapittel 7.Transmisjonsanlegg
Avsnitt 3. SDH og 4.PDH
Forslagstekst Som lærebokteksten henviser til i disse to avsnitt :

"SDH utstyr er under utfasing i Bane NOR sin infrastruktur." og "PDH utstyr er under utfasing i Bane NOR sin infrastruktur.

Dette utstyret har ikke lenger objekter med vedlikeholdsbehov.

Tilhørende kravID TRV:07552- til 07555 er foreslått slettet basert på innspill fra Bane NOR nettverksplangruppe : "pkt 17. 562 Kap 7 Transmisjonsanlegg slankes. Dvs. SDH, PDH og RAD fjernes. HL/OLSENC "

Tilhørende relatert læreboktekst oppdateres og alle referanser til SDH,PDH og RAD fjernes.

Referansedokumenter Bane NOR Nettverksplan innspill til ny TRV utgave.

2 Systemdefinisjon

Bane NOR har faset ut transmisjonsnett basert på SDH og PDH teknologi og erstattet dette med et IP/MPLS basert transmisjonsnett.

3 Vurdering av endringen

Fjernig av kravID for utstyr som er faset ut av Bane NORs infrastruktur har ikke påvirkning på noen RAMSLØK parametre.

3.1 R - pålitelighet

Ingen påvirkning til systemets pålitelighet

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen påvirkning til systemets tilgjengelighet

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen påvirkning til systemets vedlikeholdbarhet : relaterte vedlikeholdsrutiner er allerede fjernet.

3.4 S - sikkerhet

Ingen påvirkning til systemets sikkerhet - systemene er faset ut


3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen påvirkning til systemets levetid eller kapasitet

3.6 Ø - økonomi

Ingen påvirkning til økonomiske vurderinger.

3.7 K - klima og miljø

Ingen påvirkning til klime eller miljø


3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

Ikke nødvendig - alle relaterte systemer er tatt ut av Bane NORs infrastruktur.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Fagansvarlig Tele innstiller på å fjerne kravID TRV:07552, TRV:07553, TRV:07554og TRV:07555 med tilhørende avsnitt og læreboktekst.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok --Mjr (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 16:36 (CET)

5.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 27. jan. 2023 kl. 14:19 (CET) ok --Nerbre (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 10:27 (CET) OK--Jse (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 00:26 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 18:19 (CET)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 06:49 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!