TRV:07553

ID TRV:07553
Bok 562
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Vedlikeholdstiltak: Tiltak bør settes i verk dersom det
  1. - er systemalarm på transmisjonsutstyret
  2. - rapporteres for høy bitfeilrate på overvåkningsutstyret.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 562_2023_Endringsartikkel_3521
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - " SDH (SYNCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY) utfaset "