TRV:07554

ID TRV:07554
Bok 562
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Alarmer eller andre feilindikasjoner: Dersom det er brudd i samband som bærer av sikkerhetsrelatert kommunikasjon skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk i samsvar med tjenestenivået. (SLA)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 562_2023_Endringsartikkel_3521
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "PDH - nettet er under utfasing"