TRV:07555

ID TRV:07555
Bok 562
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Vedlikeholdstiltak: Tiltak bør settes i verk dersom det
  1. – er systemalarm på transmisjonsutstyret
  2. - rapporteres for høy bitfeilrate på overvåkningsutstyret.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 562_2023_Endringsartikkel_3521
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "PDH under utfasing"