TRV:07561

ID TRV:07561
Bok 562
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Vedlikeholdsvindu og tilgjengelighet: Vedlikehold skal gjennomføres i henhold til anleggenes systemkrav, og slik at den garanterte tilgjengelighet opprettholdes for de forskjellige anlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at vedlikehold tilpasses og utføres i samsvar med tjenestenes garanterte tjenestekvalitet
Endringsartikler 562_2019_Endringsartikkel_2462
Relatert krav
Opprettet 2020/05/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Generelt"