TRV:07563

ID TRV:07563
Bok 562
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Tid for feilretting - (MTTR) : Når feil oppstår i Ekomnett og IKT systemer for togframføring, skal disse rettes umiddelbart i tråd med tjenestenivået. (SLA).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at feilretting utføres i samsvar med tjenestenes avtalte tjenestekvalitet
Endringsartikler 562_2019_Endringsartikkel_2462
Relatert krav
Opprettet 2020/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Generelt"