TRV:07564

ID TRV:07564
Bok 562
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst a) Vedlikeholdsrutiner for samtaleopptaker: Feil avdekket på samtaleopptaker/voicelogger skal rapporteres i forbindelse med generisk arbeidsrutine. (TE-VLO-0000-01)
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Samtaleopptaker"