TRV:07568

ID TRV:07568
Bok 562
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Styrende dokumenter fra leverandør: Vedlikehold av kjøreveis-IKT systemer for togframføring skal følge leverandørenes til enhver tid gjeldende retningslinjer for løpende og forebyggende vedlikehold så dette samsvarer med Bane NOR's RAM krav for tjenestene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at vedlikeholdsaktiviteter på Bane NOR sine IKT systemer utføres i samsvar med leverandørenes anbefalte retningslinjer og vedlikeholdsrutiner.
Endringsartikler 562_2019_Endringsartikkel_2462
Relatert krav
Opprettet 2020/05/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Telefon- og KV-IKT systemer for togframføring"