TRV:07575

ID TRV:07575
Bok 562
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst e) Vedlikeholdsrutiner: Øvrige bærbare og mobile radioenheter som benytter Bane NORs radiofrekvenser skal vedlikeholdes etter gjeldende generiske vedlikeholdsrutiner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt "Generelt"